TJ Sokol Velké Meziříčí
K Novému světu 2132/9, Velké Meziříčí, 594 01
Registrační číslo oddílu 2J439
IČ: 48894591
DIČ: CZ48894591
hazenavm@email.cz

HÁZENÁ VELKÉ MEZIŘÍČÍ

V letošním roce se podařilo oddílu házené Tělocvičné jednoty Sokol Velké Meziříčí, po několika letém úsilí získat dotaci MŠMT na rekonstrukci sportovního zázemí sportovní haly.

 

 FOTOGALERIE Z REKONSTRUKCE ZDE

 

Třicet let starý suterén Mateřské školky Sportovní, ve kterém se šatny sportovců nachází, byl již v nevyhovujícím místy až v havarijním stavu. Sportovní zázemí kromě házenkářů využívají pravidelně fotbalové oddíly, základní školy, Hotelová škola Světlá, extraligový tým mužů a Centrum mládeže HC Zubří při letním soustředění, příležitostně i další sportovní oddíly, spolky, veřejnost. Nabídnout těmto oddílům a spolkům, veřejnosti adekvátní zázemí u sportovní haly bylo čím dál složitější.

 

Celková částka rekonstrukce byla 6,2 mil. Kč. Náš oddíl získal 70 % prostředků z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a 30 % tvoří vlastní zdroje.

 

Rekonstrukce se týkala kompletní opravy vnitřních prostor šaten, kde se i částečně měnila dispozice, aby se zvětšil užitný prostor. Proběhla výměna podlah, obkladů, sanitárního vybavení, topení, osvětlení, zárubní, dveří a osazení stropního podhledu. Nejkomplikovanější byla rekonstrukce odpadů, nové přípojky vody, přívodů plynu a rozvodů energií. Šatny mají vlastní vytápění, které je realizováno plynovým kotlem a akumulační nádrží na vodu.

 

Při rekonstrukci proběhla kompletní výměna oken, došlo k zateplení střechy, objekt dostal novou fasádu. Bylo také nutné provést odvodnění a odizolování celé stavby. Byl přistavěn vestibul k šatnám, který odděluje „špinavou a čistou“ zónu.

 

Rekonstrukci prováděla firma BUILDINGcentrum-HSV, s.r.o., která vzešla z výběrového řízení.

 

Práce byly zahájeny 3. června 2020 a měly být dokončeny nejpozději posledního listopadu. Po dohodě se zhotovitelem jsme všechno směřovali k tomu, abychom mohli šatny využít o hracím víkendu 31. října a 1. listopadu 2020, kdy byly naplánovány ligové a regionální mládežnické soutěžní utkání. Ty se bohužel kvůli restriktivním nařízením vlády neuskuteční. Nicméně předání zrekonstruované stavby a kolaudace proběhla 22. října 2020. Touto cestou bychom rádi poděkovali zhotoviteli - firmě BUILDINGcentrum-HSV, s.r.o., za rychlou bezproblémovou a kvalitně odvedenou práci. Velice si ceníme toho, že provoz mateřské školky nebyl nijak omezen, neboť většina stavebních činností proběhla v měsíci červenci, ostatní nezbytnosti pak v době plného provozu.

 

V nejbližší době proběhne instalace vnitřního zařízení. Montáž lavic, věšáků, polic, botníků. Realizaci bude provádět firma Truhlářství Janíček, která vzešla z výběrového řízení. Vybavení šaten nemohlo být financováním z dotace MŠMT, proto jsme požádali o pomoc a podporu vedení města Velké Meziříčí, kterému touto cestou děkujeme.

 

Celkově je tato akce pro oddíl finančně a administrativně náročná, ale již se blížíme ke zdárnému konci. Nyní bude ještě nutné celou akci řádně administrativně vybavit s MŠMT.

 

Doufáme a pevně věříme, že díky obrovskému vynaloženému úsilí budou moci sportovci zázemí co nejdříve využívat.

 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří nás přímo i nepřímo podporují:

NKT s.r.o., Výtahy VM s.r.o., Elektroopravna Raus s.r.o., Just IT solutions s.r.o., Sanborn, a.s., Efix technology s.r.o., KAME-VM s.r.o., Alpa a.s., Tanatech s.r.o., Elektroúdržba Šidlo s.r.o.

i těm, kteří reagovali na naši výzvu a přispěli.